PL EN
e-Czasopismo
 
e-ISSN 2544-963X

Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym jest czasopismem działającym na zasadach Open Access. Użytkowanie zawartych na stronie treści możliwe jest wyłącznie w oparciu o licencję Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w deklaracji Budapeszteńskiej Inicjatywy Open Access oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony i opracowanymi na jego podstawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, wydawca zezwala odbiorcom na wolne i bezpłatne czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, wyszukiwanie, podłączanie (linkowanie) oraz każdy użytek zgodny z przepisami prawa, pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. Niedozwolone jest zmienianie treści artykułu i tworzenie na jego bazie pochodnych oraz czerpanie z niego korzyści majątkowych.
 
2021
2/2021 1/2021
2020
2/2020 1/2020
2019
2/2019 1/2019
 
2018
2/2018 1/2018
2017
2/2017 1/2017
2016
2/2016 1/2016
 
2015
2/2015 1/2015
2014
2/2014 1/2014
2013
2/2013 1/2013
 
2012
1/2012 2/2012
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535