PL EN
ANALIZA IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ NIEJEDNORODNYCH SZKIELETOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):87–92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono konstrukcję ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych wznoszonych w technologii lekkiego szkieletu stalowego oraz szkieletu drewnianego. Na podstawie normy PN-EN ISO 6946: 2008 wyznaczono współczynnik przenikania ciepła analizowanych przegród niejednorodnych cieplnie. Otrzymane wyniki analizy porównano ze sobą oraz zweryfikowano z aktualnymi wymaganiami warunków technicznych izolacyjności termicznej niejednorodnych przegród zewnętrznych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535