PL EN
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TERMOMODERNIZACJI DOMÓW STUDENCKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):47–52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano przebieg modernizacji i rozbudowy domów studenckich Politechniki Świętokrzyskiej. Przedstawiono stan techniczny analizowanych budynków, przeprowadzono analizę porównawczą zużycia energii cieplnej w dwóch wybranych obiektach oraz opisano rozwiązania projektowe. Założenia projektowe skoncentrowano na poprawie funkcjonalności obiektów oraz ich charakterystyki energetycznej. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do poprawy jakości użytkowania obiektów, obniżenia bieżących kosztów za zużycie energii cieplnej, zabezpieczenia konstrukcji i elementów wykończenia przed negatywnym wpływem mostków termicznych oraz nieszczelności, a także do polepszenia estetyki budynków.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535