PL EN
ANALIZA RODZAJÓW MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POD KĄTEM PROGNOZOWANEGO OKRESU KOSZTÓW ZWROTU Z INWESTYCJI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):134–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dokonano oceny zasadności wykonania i eksploatacji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o mocy 3 kW w postaci dachowej instalacji fotowoltaicznej oraz elektrowni wiatrowej . Zaproponowano przykładowe rozwiązania techniczne analizowanych rodzajów mikroinstalacji. Oszacowano wartość nakładów na wykonanie i uruchomienie instalacji, policzono zyski ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Określono czas zwrotu nakładów, jakie należy ponieść na wykonanie takich instalacji.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535