PL EN
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MODERNIZACJI TRADYCYJNEJ INSTALACJI C.W.U. W BUDYNKU JEDNORODZINNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):83–89
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy przeanalizowano opłacalność modernizacji tradycyjnej instalacji c.w.u. w istniejącym budynku jednorodzinnym poprzez zastosowanie kolek-torów słonecznych. Przedstawiono analizę kosztów instalacji z kolektorem słonecznym oraz określono opłacalność modernizacji istniejącej instalacji c.w.u. poprzez wyznaczenie prostego okresu zwrotu nakładów.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535