PL EN
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ AUTONOMICZNEJ ELEKTROWNI HYBRYDOWEJ SOLARNO-WIATROWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):67–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę opłacalności wykonania i eksploatacji autonomicznej elektrowni hybrydowej solarno-wiatrowej o łącznej mocy 3,5 kW. Instalacja składa się z turbiny wiatrowej o mocy znamionowej 2 kW oraz zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 kW. Zaproponowano przykładowe rozwiązanie techniczne analizowanej elektrowni. Oszacowano wartość nakładów przeznaczonych na wykonanie, uruchomienie i eksploatację instalacji, dokonano porównania kosztów wytworzenia energii elektrycznej z elektrowni z kosztami energii dostarczanej z sieci energetycznej.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535