PL EN
ANALIZA PARAMETRÓW FIZYKALNYCH DACHÓW ZIELONYCH I ICH ZŁĄCZY W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):55–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy poruszono tematykę dachów zielonych z wykorzystaniem różnych materiałów termoizolacyjnych. Określono minimalne grubości materiałów termoizolacyjnych konieczne dla spełnienia nowych wymagań cieplnych i zaproponowano prawidłową konstrukcję wybranego złącza. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń parametrów fizykalnych można stwierdzić, że zaprojektowanie przegrody dachowej z użyciem nowoczesnych materiałów spełniające wymagania prawne w zakresie bu- downictwa niskoenergetycznego po 2021 roku jest możliwe.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535