PL EN
ANALIZA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ ŚCIANY W MIEJSCU OSADZENIA NADPROŻA STALOWEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):133–140
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono analizę izolacyjności cieplnej ściany zewnętrznej w rejonie osadzenia nadproża drzwiowego, wykonanego z dwóch ceowników stalowych. Rozpatrzono trzy przypadki: ściana nieocieplona, ściana ocieplona izolacją termiczną o grubości 12 cm oraz 15 cm. Dla analizowanych przypadków obliczono wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ dla mostka termicznego, powstałego w miejscu wykonania nadproża w ścianie oraz sporządzono mapy rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym przegrody. Wskazano na konieczność uwzględnienia lokalnego obniżenia izolacyjności ściany w rejonie nadproża przy ocenie efektywności energetycznej budynku.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535