PL EN
SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH A METODY BADANIA I USZCZELNIANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):106–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono aktualne warunki techniczne dotyczące testów szczelności budynków. Przedstawiono metodę wyznaczania parametrów opisujących szczelność budynku zgodnie z normą PN-EN 13829:2002. Opisano metodologię wykonywania badania szczelności budynku przy użyciu urządzenia Blower Door. Scharakteryzowano podstawowe materiały budowlane zapewniające szczelność budynku oraz możliwości szczelnych rozwiązań detali konstrukcyjnych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535