PL EN
DOSTOSOWANIE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓD DO NOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 15-05-2018
 
BoZPE 2014;(1):55–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu ochrony cieplnej budynków według nowych warunków technicznych budowlanych wprowadzonych Dziennikiem Ustaw z dnia 5 lipca 2013 roku. Wyznaczono minimalne grubości izolacji termicznej niezbędne do osiągnięcia właściwych wartości współczynnika przenikania ciepła. Dokonano analizy grubości izolacji termicznej przegród wzniesionych z różnych materiałów w aspekcie zmieniających się wymagań.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535