PL EN
NOWY SYSTEM DRENAŻU ZAPEWNIAJĄCY ZRÓWNOWAŻONY PRZEPŁYW WODY GRUNTOWEJ W STREFIE FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW WYSOŚCIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Georgian Technical University, Ts. Mirtskhulava Water Management Institute Ecocenter for Environmental Protection, Tbilisi
2
RUE «Central Research Institute for Complex Use of Water Resources», Minsk
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):101–108
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z problemów związanych z posadowieniem konstrukcji budynków wysokościowych na terenach przylegających do morza lub koryta rzeki jest przesiąkanie wody w strefę fundamentów. Rozwiązaniem tego problemu, które może poprawić stateczność danych konstrukcji w całym cyklu funkcjonowania budynku, jest odprowadzenie wody z gruntu, z otoczenia fundamentów. Mając na celu rozwiązanie tego problemu, w Gruzińskim Uniwersytecie Technicznym (GUT) zaprojektowano nową konstrukcję trójfazowego kombinowanego systemu drenażowego. Instytut Gospodarki Wodnej im. Mirtskhulavy GUT opatentował konstrukcję zapewniającą nie tylko odprowadzenie wód gruntowych, ale także regulację wód powierzchniowych i przesiąkowych do fundamentów budynku (gruziński patent GE P2005, 3573 P). Celem badania było zbadanie przepływu wody w trójfazowym kombinowanym systemie drenażowym w celu poprawy stabilności budynku i opracowanie metody jego obliczeń hydraulicznych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535